גלריה ויטרינה ע''ש ג'וליה מזרחי

גלריה ויטרינה - תשע"ד - תשע"ו, תערוכות