בנושא העתקי דיפלומות
בנושא אימות השכלה

בקשה להעתקי דיפלומה

המזכירות האקדמית מפיקה העתקי דיפלומות בעברית ו/או באנגלית ואישורים ומסמכים אחרים המעידים על לימודיכם ב-HIT מכון טכנולוגי חולון.
עלות לכל העתק דיפלומה – 30 ₪
את התשלום יש לבצע בהעברה בנקאית ע"פ הפרטים הבאים:

בנק: 10 לאומי
סניף: 827
חשבון: 3000588
המוטב: מכון טכנולוגי חולון

יש לשלוח את הבקשה למזכירות האקדמית ולציין מס' ת"ז, שם מלא, לרבות אסמתכתא להעברה בנקאית ואת פירוט המסמכים אשר ברצונכם לקבל.

זמן הפקת הדיפלומה כשבוע מיום מהגשת הבקשה כאמור.

בקשה לאימות השכלה

בקשות לאימות השכלה מגיעות בדרך כלל ממוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל או ממקומות עבודה בארץ או בחו"ל, במטרה לאשר את השכלתו של הבוגר או הבוגרת מול המוסד בו למדו.

בפנייה יש לציין מספר ת"ז ולצרף ויתור סודיות מהמוסד המבקש, עדכני וחתום על ידי הבוגר או הבוגרת.

במקרה שנדרש אימות השכלה דרך WES – world education services, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

  • מילוי טופס באתר WES וקבלת מספר אסמכתא (Reference Number)
  • שליחת דוא"ל בצירוף המסמכים אותם רוצים לאמת (המסמכים צריכים להיות חתומים דיגיטלית או ידנית) וציון מספר האסמכתא.
  • המסמכים המאומתים יועלו על ידינו לאתר ה-WES, ואנו נעדכן את הבוגר או הבוגרת על העברתם והשלמת התהליך.