הבחינה הפסיכוטכנית - השלמת הבחינה ו/או שיפור ציון

 
 
 
 
 
למי מיועדת הבחינה הפסיכוטכנית?
הבחינה הפסיכוטכנית מיועדת למועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית או שהציון שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בתנאי הסף לקבלה.
 
מועמד הנדרש לבחינה פסיכוטכנית יוזמן אליה על ידי מדור רישום.
 
האם מכירים בציון פסיכוטכני ממוסדות אחרים?
הבחינה הינה בחינת התאמה ללימודים ב - HIT מכון טכנולוגי חולון, ונבנתה במיוחד עבור המסלולים השונים הנלמדים ב- HIT, לכן, לא ניתן לקבל מבחנים ממוסדות אחרים.
 
יחד עם זאת, מועמדים שנבחנו בעבר בבחינה פסיכוטכנית באמצעות "מכון תיל אינטרנשיונל" יוכלו ליצור איתם קשר לבחון אפשרות המרה/השלמה פרקים רלוונטים
 
מתי ניתן להיבחן?
הבחינה ממוחשבת, מתמשכת כ- 3 שעות, נערכת על ידי מכון "תיל אינטרנשיונל", מתקיימת ב- HIT באופן תדיר לאורך כל השנה, לפי מועדים שיפורסמו לנרשמים.
 
ניתן לחזור ולהיבחן כל 5 חודשים.
 
מה הציון המינימלי שעליי לקבל בבחינה?
ציוני הבחינה מקבילים לציוני הפסיכומטרי ונעים בין 200 ל- 800 והציון המינימלי הנדרש לקבלה ל-HIT עומד על 550.
 
*הבהרה: רמתך באנגלית תקבע ע"י מבחן אמי"ר/אמי"רם באופן נפרד (ניתן להיבחן ב- HIT לאחר קבלתך ללימודים)
 
מהי עלות הבחינה הפסיכוטכנית?
עלות הבחינה – 175 ₪ באמצעות תשלום באתר "מכון תיל אינטרנשיונל" כחלק מתהליך הרישום לבחינה (יש להצטייד בתעודת זהות וקבלה על התשלום ביום מעוד הבחינה).
 
איך ללמוד לבחינה?
בעיקרון אין צורך ללמוד לקראת הבחינה – בשאלות לדוגמה ניתן לצפות באתר מכון תי"ל.
 
יחד עם זאת, בספריית המכון קיים ספר הכנה לבחינות מיון שניתן להשתמש בו. כמו כן, קיימות חברות חיצוניות שמוכרות ערכות הכנה לבחינה - יודגש שאין חובה.
 
איך אני נרשם לבחינה הפסיכוטכנית?