הבחינה הפסיכומטרית - השלמת הבחינה

 
 
 
 
 
עד מתי אפשר להשלים/לשפר פסיכומטרי כדי שתידון מועמדותי ללימודים במכון?
הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. לפיכך, ככל שיקדימו ציוני הבחינה הפסיכומטרית להגיע אלינו, כך תידון המועמדות מוקדם יותר ויגדלו הסיכויים להתקבל ללימודים במכון.
 
תלמיד שמילא טופס הרשמה לפני שנבחן בבחינה הפסיכומטרית, יציין בסעיף השכלה (סעיף 3 בטופס ההרשמה) את התאריך שבו הוא עתיד להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, ויצרף קבלה המעידה על הרישום לבחינה.
 
בכל מקרה לא תידון בקשה לרישום ללא ציון פסיכומטרי (למעט נרשמים לעיצוב; הנדסאים בעלי ממוצע "חיצוני" 80 ומעלה - בהתאם למועד קבלת הזכאות; בעלי ממוצע בגרות 102 ומעלה )
 
 
* המכון מאפשר למועמדים להיבחן בבחינת הפסיכומטרי לא יאוחר מחודש יולי
 
מהם תאריכי הבחינות הפסיכומטריות, וכיצד נרשמים לבחינות?

תאריכי הבחינות הפסיכומטריות ומידע מלא על ההרשמה לבחינות מתפרסמים באתר האינטרנט של "המרכז הארצי לבחינות והערכה" בכתובת:

http://www.nite.org.il/scripts/default.asp?flag=1

ניתן להירשם לבחינות באמצעות האתר.

 
האם תוצאות הבחינות הפסיכומטריות מגיעות ישירות אליכם?

כן, אלא אם צוינה בשאלון הבחינה בקשה לא להעביר את התוצאות ל- H.I.T.המכון הטכנולוגי חולון.

 
באיזה ציון של הפסיכומטרי תתחשבו, אם ניגשתי לשתי בחינות?

נתחשב בציון הגבוה מביניהן, ובלבד שהציון הגבוה בתוקף (המכון מכיר בתוקף ציוני הפסיכומטרי עד 7 שנים).

 
האם ניתן ללמוד במכון קורסי הכנה לפסיכומטרי?
כן!
 
ב H.I.T מכון טכנולוגי חולון, מתקיימים קורסים לקראת הבחינה הפסיכומטרית בשלושה מועדים במהלך השנה במסגרת היחידה ללימודי חוץ.
 
הנחה לקורס תינתן לנרשמים ללימודים במכון.