קביעת רמת אנגלית

 
 
 
 
 
לכל השאלות בנושא לימודי אנגלית
 
 
 
כיצד נקבעת רמת האנגלית כשפה זרה, ומה הן רמות הסיווג השונות?
רמת האנגלית של מועמד ללימודים אקדמיים, נקבעת על פי אחד מהקריטריונים הבאים: ציון בפרק "אנגלית" בבחינה הפסיכומטרית או ציון בבחינת אמי"ר/ם* (בחינת המיון לרמות באנגלית).
 
רמה
ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי
ציון אמי"ר/ם
פטור
134 ומעלה
234 ומעלה
A (רמה מתקדמת)
120-133
220-233
B (רמה בינונית)
100-119
200-219
C (רמה בסיסית)
85-99
185-199
D (רמה טרום-בסיסית)
84 ומטה
184 ומטה
*הסיווגים נקבעים עפ"י הסטנדרטים המקובלים בכל האוניברסיטאות בארץ
 
מתי מתקיימות בחינות המיון באנגלית (אמי"ר/ם) וכיצד נרשמים אליהן?

מועדי בחינות אמי"ר (בחינה לא ממוחשבת באנגלית) מתפרסמים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה, ויש להירשם ישירות מול המרכז הארצי (ניתן להירשם באמצעות האינטרנט).

בבחינות אמיר"ם (בחינה ממוחשבת באנגלית) ניתן להבחן בקמפוסים האקדמיים השונים ברחבי הארץ בתיאום מראש. בחינות אמיר"ם מתקיימות גם ב- H.I.T. המכון הטכנולוגי חולון. יש להירשם לבחינה במזכירות האקדמית במינהל הסטודנטים של H.I.T. המכון הטכנולוגי חולון, עד שבועיים לפני הבחינה. הרישום כרוך בתשלום.

לפרטים נוספים: icenter@hit.ac.il, טלפון: 03-5026810 (בין השעות 14:00-20:00).

 
בתוך כמה זמן חייבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית?

חייבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית על מנת להיות זכאים לתואר. סטודנט שהתחיל את הלימודים במכון ברמת אנגלית נמוכה מרמת "פטור", חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית בתוך שנתיים מתחילת הלימודים במכון. תקנון הלימודים של .H.I.T המכון הטכנולוגי חולון מפרט את הנהלים לגבי סטודנטים אשר לא יעמדו בחובה זו. המכון שומר לעצמו את הזכות להרחיק מלימודים סטודנטים אשר לא יעמדו בחובות האנגלית.

 
כיצד ניתן להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני תחילת הלימודים?

על מנת להפחית מעומס הלימודים בשנה הראשונה והשנייה, מומלץ להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים:

  1. קורס הכנה קדם אקדמי: המכינה הקדם אקדמית ב-.H.I.T המכון הטכנולוגי חולון מקיימת קורסי בגרות באנגלית.
  2. לימוד עצמאי והיבחנות בבחינת אמי"ר/ם לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית. יש להגיע לציון 234 ומעלה בבחינה.
  3. לימוד עצמאי והיבחנות בבחינה הפסיכומטרית, לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית. יש להגיע לציון 134 ומעלה בפרק האנגלית בבחינה.
  4. היחידה ללימודי חוץ מקיימת קורסי הכנה לקראת בחינות אמי"ר / אמיר"ם בדצמבר, מאי ויולי בכל שנה. פרטים נוספים ביחידה ללימודי חוץ 03-5026794.
 
ניגשתי ל-2 בחינות פסיכומטריות, באחת התוצאה הכללית גבוהה אך הציון באנגלית נמוך, ובשנייה הציון הסופי נמוך יותר מהבחינה הראשונה, אך הציון באנגלית גבוה יותר. כיצד תתייחסו לתוצאות הבחינות?

נתייחס לתוצאות הגבוהות מבין 2 הבחינות: לתוצאה הסופית הגבוהה ולתוצאת האנגלית הגבוהה, גם אם הן מופיעות ב-2 בחינות נפרדות.