זכאות לתעודת בגרות

 

עד מתי אפשר להשלים/לשפר תעודת בגרות, כדי שתידון מועמדותי ללימודים במכון?

כחלק מתנאי קבלה הכרחי ללימודים במכון, קיימת דרישה להצגת זכאות לתעודת בגרות.
הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. לפיכך, ככל שציוני בחינות הבגרות יקדימו להגיע, כך תידון המועמדות מוקדם יותר והסיכויים להתקבל ללימודים במכון יגדלו. רוב בחינות הבגרות מסתיימות, בדרך כלל, בחודש יולי, ובתקופה זו מתמלאות מכסות מקומות הלימוד בכיתות, לפיכך כדאי להיערך להרשמה לבחינות הבגרות בהתאם.


פרטים על מועדי בחינות הבגרות אפשר לקבל באתר האינטרנט של אגף הבחינות במשרד החינוך.
מועמדים ללימודים אשר נרשמים לפני שקיבלו זכאות לתעודת בגרות, או טרם התקבלו תוצאות בחינות הבגרות, יש לציין בטופס ההרשמה את "מצב הבגרות".

באיזה ציון של בחינת בגרות תתחשבו, אם נגשתי לבחינה חוזרת?

נתחשב בציון הגבוה מבניהם (גם אם זהו אינו הציון האחרון)

תעודת בגרות מחו"ל

מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל מתבקשים לאשר את התעודה כשוות ערך לתעודת בגרות על ידי משרד החינוך (היחידה להערכת השכלה תיכונית – טל' 02-5601371/2)

 

 

פורסם: 15/03/2020

עודכן לאחרונה: 16/03/2020