מלגות

מלגות מצוינות לבעלי נתוני קבלה גבוהים לתואר ראשון
 
למועמדים המתקבלים לתוכניות הלימוד: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית וטכנולוגיות למידה.
 
שיעורי המילגה:
 
לסטודנטים המתקבלים ללימודים במסלולים הטכנולוגים
 
ציון פסיכומטרי 660-699: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי
 
 ציון פסיכומטרי 700 ויותר: מילגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי.‬
 
ציון בתעודת הבגרות של ממוצע 105 ויותר: מילגה על סך שני שלישים משכר הלימוד השנתי.‬
 
ציון דיפלומת הנדסאי - ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 90-94: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי - ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 95 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי‬
 
‬לסטודנטים המתקבלים ללימודי עיצוב
 
חמשת הסטודנטים המתקבלים לכל מחלקה (עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, תקשורת חזותית), שישיגו במבחני המיון את הציונים הגבוהים ביותר, יקבלו מילגות בשיעורים הבאים:
 
מקומות 2-1: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי.‬
 
מקומות 5-3: מילגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬
 
‬הבהרות:
 
‪המילגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים
 
המילגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה.‬
 
המילגה ניתנת רק לסטודנטים, שייגשו לבחינות סוף סמסטר א‘ בשנה הראשונה.
 
סטודנטים מקבלי מלגות יחויבו בפעילות בקהילה, בהיקף של 25 שעות בשנה.