לוח שנה אקדמי - תשע"ט

 
לוח שנת הלימודים תשע"ט (2018 – 2019)  מעודכן

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א' היום הראשון ללימודים יום ה' י"ד כסלו 22.11.2018  
חנוכה יום א' א' טבת 9.12.2018 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום ו' ג' אדר א' שבט 8.2.2019  
מועדי א' 10.02.2019 עד 05.03.2019
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום ד' כ"ט אדר א 6.3.2019  
תענית אסתר יום ד' י"ג אדר ב 20.3.2019 הלימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ה' י"ד אדר ב 21.3.2019 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ה' י"ג ניסן 18.4.2019  
פסח 19.4.2019-26.4.2019 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום א'
כ"ג ניסן 28.4.2019  
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד'
כ"ו ניסן
1.5.2019
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' ב' אייר 7.5.2019 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ד' ג' אייר 8.5.2019 חופשה
יום העצמאות יום ה' ד' אייר 9.5.2019 חופשה
שבועות יום א' ו' סיון 9.6.2019 חופשה
היום האחרון לסמסטר ב'
יום ו'
י"א סיוון
14.6.2019
 
ימי השלמה

יום

א' - ב'

י"ג - י"ד סיוון 17-16.6.19 לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל חגים ומועדים. ייתכנו מבחנים באנגלית ולימודים כלליים.
מועדי א' 18.06.2019 עד 12.07.2019
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' י"א תמוז 14.7.2019  
צום ט' באב יום א' י' אב 11.8.2019 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום א' כ"ב אלול 22.9.2019  
מועדי א' 23.09.2019 עד 25.10.2019
תש"פ היום הראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ יום א' ה' חשוון 3.11.2019
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום ד' י"ב חשון 21.10.2018
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה יום ה' כ"ז ניסן 2.5.2019
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ג' ב' אייר
7.5.2019
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים