הליך הרישום


אפשר להירשם ללימודים באמצעות האתר, או במרכז לייעוץ והרשמה. מועמד יחויב בדמי הרשמה ע"ס 390 ש"ח. הנרשמים באתר ייהנו מ-10% הנחה בדמי ההרשמה. בכל פנייה, בין בכתב ובין בעל-פה, יש לציין את מספר תעודת הזהות המלא, כולל ספרת ביקורת. על המועמד להציג את המסמכים הרשומים בהמשך (מסמכי מקור), או לשלוח אותם בדואר עד עשרה ימים מיום ההרשמה.
 
לטופס הרישום יש לצרף את המסמכים:
  • תעודת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
  • גיליון ציונים רשמי.
  • קורות חיים.
  • המלצות ממקום העבודה ו/או המלצות מן המוסד, שממנו התקבל התואר הראשון - רצוי ומומלץ.
  • תמונת דרכון עם שם המועמד ומספר תעודת הזהות על גב התמונה.
  • אישור תשלום דמי הרשמה.
  • תיק עבודות (פורטפוליו) לנרשמים לתואר שני בעיצוב משולב.
 
עם קבלת טופס ההרשמה והמסמכים, תיקו של המועמד יועבר לוועדת הקבלה של הפקולטה ויידון לגופו. לעתים המועמד יוזמן לריאיון אישי בפני הוועדה.

לחלק מן המועמדים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה, המכון מציע קורסי השלמה (לא רלוונטי למועמדים לתואר שני בעיצוב).

הודעות על שינויים או על ביטולים בהרשמה יתקבלו אך ורק בכתב, במרכז לייעוץ ולהרשמה. את ההודעות אפשר לשלוח לפקס‘: 03-5026559, או לתיבת הדוא"ל limudim@hit.ac.il