תהליך הקבלה

 

תהליך קבלה ללימודים לתואר מוסמך, תואר שני
#1
הצגת תעודת
תואר ראשון
ממוסד מוכר
להשכלה
גבוהה
#2
גיליון ציונים
רשמי
#3
קורות חיים
המלצות
#4
ועדת קבלה
* מועמדים לתכנית הלימודים לטכנולוגיות למידה
   יידרשו בנוסף
   לראיון אישי
#5
קבלת התשובות
לאחר החלטת ועדת
הקבלה, ניצור עימך
קשר על מנת לעדכך
בתשובות.