הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - תואר שני

שנה א' - סמסטר אביב 
 
קורס ש"ש נ"ז
55017 אופטיקה קוונטית 1.5 3
55011 בקרה אוטומטית מתקדמת 1.5 3

55203    

מערכות בקרה של הינע חשמלי 1.5 3
55028 מערכות הספק מתקדמות 1.5 3
55418 נושאים מתקדמים בתקשורת ניידת ותאית 1.5 3
55035 נושאים נבחרים באלקטרו-אופטיקה ופוטוניקה 1.5

3

55103 נושאים נבחרים בסיבים אופטיים 1.5 3
55315 ננו טכנולוגיות והתקנים ננו אלקטרואופטיים 1.5 3
55045 ננופוטוניקה 1.5 3
55016 עיבוד תמונה מתקדם 1.5 3
55208 שיטות הגנה במערכות הספק 1.5 3
55034 תקשורת אופטית מודרנית 1.5 3
     
 
  • קורסי הקיץ יפורסמו בהמשך
  • הקורסים המוצגים הינם קורסים ליבה/בחירה מכלל ההתמחיות המוצעות בתואר שני ללא תיזה, אשר נפתחים בסמסטר אביב תש"ף