פרויקט בינתחומי IDHO


עיצוב ובנייה של אובקטים אינטראקטיביים

אופן הוראה: פרוייקט
שם מרצה: מיכל רינות, שחר גייגר
היקף הקורס: סמסטר אחד
שעות שבועיות: 4
נקודות זכות: 3.5


מטרת הפרויקט:
להכיר לסטודנטים את תחום הבנייה של אובייקטים אינטראקטיביים וללמד אותם את יסודותיו. הקניית כלים להתמודדות עם כל שלבי הביצוע של פרויקט מורכב בקבוצה – גיבוש משותף של קונספט חדשני, חקירה עצמאית של אופן הביצוע, ומימושו לכדי אב טיפוס עובד, תוך עבודה בקבוצות מעורבות של מהנדסים, מעצבים, אנשי מדעי המחשב וטכנולוגיות למערכות למידה. הקניית כלים לתיעוד הפרויקט והפצתו דרך האינטרנט לקהילה הרלוונטית.


הנושאים שיילמדו בקורס:
 1.  יסודות עיצוב אובייקטים אינטראקטיביים וחוויות אינטראקטיביות. קריטריונים ליצירת חוויות אסתטיות ומותאמות להקשר אליו הן מיועדות.
 2. סקירה וניתוח של פרויקטים מרכזיים בתחום.
 3. תכנות בסביבת Max / MSP / Jitter.
 4. עבודה עם מיקרובקרים – Phidgets, Arduino.
 5. עבודה עם חיישנים ואקטואטורים.
 6. תיעוד פרויקטים – תיעוד שוטף באמצעיות פלטפורמת wiki, תיעוד תוצר הסיום והפצתו באינטרנט.
 7. בניית אבות טיפוס פועלים להצגה בתערוכה.


מרכיבי הציון:
תרגילים 80%
השתתפות פעילה בפעילויות 20%

חומר עזר:

 
 1. Igoe, T, O'sullivan, D, Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers, Course Technology PTR, 2004
 2. Saffer, D, Designing for Interaction – Creating Smart Applications and Clever Devices, Peachpit Press, 2006
 3. Phidgets, Plug and Play USB sensing and control, http://www.phidgets.com
 4. Max / MSP / Jittter - Programming environment for interaction, sound and media, http://cycling74.com