THE NEXT HIT 2013


NEXT HIT חוזר...מה יהיה הרעיון הגדול הבא?

 
רוצה להיות יזם צעיר ומצליח? חושב איך להביא רעיון גדול לידי חלום גדול? יש לכם פרויקט גמר שמחכה לצאת לאור?
 
NEXT HIT חוזר במטרה למצוא אנשים עם רעיונות גדולים שיניבו פיתוחים מסחריים ויישומי תעשייה חדשים.
 
בתאריך 23/5/2013 יערך במכון אירוע נוסף במסגרת אירועי NEXT HIT במטרה למצוא את הרעיון הגדול הבא.
 
באירוע יהיו נוכחים מגוון משקיעים עסקיים ויזמים טכנולוגיים בתחומים שונים אשר מחפשים אתכם !
 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10.4.2013