תחרויות ואירועים

פרופ' מוטי פרנק נבחר לתפקיד נשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות