עוד בפרק זה:

כנסים אקדמים

מתחדשים באירועי החדשנות - חדשנות בתחום תחליפי הדלקים לתחבורה