חופש המידע ישן

מידע אודות HIT מכון טכנולוגי חולון בהתאם לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 1999


 

מבנה הרשות, אגפיה ויחידות הסמך שלה

בעלי תפקידים

פתחתצוגה מקדימה

יחידות מנהליות

פתח עמודתצוגה מקדימה

תחומי האחריות של הרשות הציבורית

אודות המכון

פתח עמודתצוגה מקדימה

תכנית אסטרטגית

פתח עמודתצוגה מקדימה

 

 

מענה של הרשות ודרכי ההתקשרות עימה

צור קשר

פתח עמודתצוגה מקדימה


 

 

דרכי התקשרות עם כל סניפי היחידות

צור קשר

פתח עמודתצוגה מקדימה

ייעוץ והרשמה

פתח עמודתצוגה מקדימה


 

סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת

דו"ח כספי לשנת 2013

פתח עמודתצוגה מקדימה


 

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת

דו"ח כספי לשנת 2013

פתח עמודתצוגה מקדימה


 

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב

דו"ח כספי לשנת 2013

פתח עמודתצוגה מקדימה


 

חוברות ועלוני מידע לציבור

מדריך למתעניין

פתח עמודתצוגה מקדימה

ידיעון תשע"ו

פתח עמודתצוגה מקדימה

אירועי המכון

פתח עמודתצוגה מקדימה


 

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית

 
מספר מאגר
שם המאגר
מנהל המאגר
631141
מערכת "משאב"
520217
ניהול נוכחות והסכמי עבודה
836063
מנכ"ל 2000 - מע' הנה"ח
1053623
מכלול מערכת ניהול אקדמית


 

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית

מלגות

פתח עמודתצוגה מקדימה

סיוע לימודי

פתח עמודתצוגה מקדימה