חדשות והודעות

מחוברים ומשפיעים- טכנולוגיה בראי בעלי העניין

 סדנא לקביעת מדיניות בתחום הקרינה הבלתי מייננת
 
לנוכח השימוש הגובר בטכנולוגיות תקשורת במאה ה-21, מומחים, אנשים פרטיים והחברה כולה ניצבים בפני סוגיות מהותיות הנוגעות להשפעת טכנולוגיות אלו על תחומים שונים בחיינו: האם וכיצד ניתן להעריך סיכונים הקשורים בשימוש בטכנולוגיות פולטות קרינה? איך יש לקבוע מדיניות בתחום? מהי השפעתן של קבוצות שונות בחברה בתהליך? מה תפקידה של התקשורת? והאם יש מקום לדיון ציבורי? 
 
 
לראשונה בישראל תתקיים סדנא שמטרתה להציג ולבחון סוגיות בוערות הדורשות קבלת החלטות וגיבוש מדיניות בתחום, תוך ייצוג כל  בעלי העניין הרלוונטיים. מגוון העמדות אשר יוצגו יאוגדו לכדי חוברת לעיון קובעי המדיניות. את הסדנא יזם מרכז תנודע, הפועל בשיתוף מכון גרטנר ו HIT  מכון טכנולוגי חולון.
 
הסדנא, אשר מתקיימת לראשונה בישראל, תהווה מפגש רב תחומי, ייחודי ומרתק בין עולמות תוכן שונים (בריאות, מדע, אתיקה, משפט, כלכלה, תקשורת ועוד) ובין קבוצות אינטרס שונות (הציבור הרחב, קובעי מדיניות, קהילת המדע, המגזר העסקי, המגזר הציבורי ועוד).
 
במסגרת הסדנא יידונו סוגיות משמעותיות, במטרה לאזן בין השיקולים השונים בקביעת מדיניות בתחום בו קיימת אי-וודאות מדעית ולא ניתן להעריך במדויק את רמת הסיכון.
באמצעות שיח קבוצתי ודיון בסוגיות ושאלות העומדות על סדר היום הציבורי בתחום הקרינה הבלתי-מייננת, ננסה להניח תשתית להרחבת המיומנויות בתהליך קבלת החלטות בתחום מורכב זה. 
מגוון העמדות אשר יוצגו בסדנא יאוגדו לכדי חוברת המלצות למדיניות ציבורית בתחום שתוגש לקובעי המדיניות.
 
הכנס יתקיים ב 18.6.15, מיועד למוזמנים ומותנה ברישום מראש.
 

 


מרכז תנודע – מרכז ידע לאומי להשפעת קרינה בלתי מייננת על הבריאות


בינואר 2013 הוקם, בעקבות החלטת ממשלה, מרכז תנודע- מרכז ידע לאומי בנושא קרינה בלתי מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור. המרכז נתמך על-ידי תשתית מחקרית ופיזית הנמצאת  במכון גרטנר תל-השומר וב HIT  מכון טכנולוגי חולון.

בראש המרכז מכהנת פרופ' סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר. לצידה, פרופ' מוטי חרדים, סגן נשיא לפיתוח אקדמי ב HIT  מכון טכנולוגי חולון,  חוקר בכיר בתחום הנדסה וטכנולוגיות, וד"ר שרון פורמן-אסף ממכון  גרטנר, חוקרת בכירה בתחום אפידמיולוגיה ובריאות הציבור. מרכז תנודע הוקם במימון משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה, ואת פעילותו מלווה וועדת היגוי כמפורט בהחלטת הממשלה.