חדשות והודעות

סטודנטים יקרים הידעתם?

 
הידעת?
  1. הסקר מתקיים מידי שנה במתכונת משולבת:
    באפשרותכם לענות על הסקר בעמדת המידע או באפליקציית HIT בטלפונים הסלולריים שלכם. כמו - כן משגיחות הסקר נכנסות לכיתות ומאפשרות לכם למלא את השאלון בזמן השיעור ועל- מנת שלא לגזול מהזמן הפנוי היקר שלכם.
  2. האנונימיות היא ערך מפתח בסקר זה. תשובותיכם נקראות, מנותחות ומעובדות בנפרד לחלוטין מפרטיכם.
  3. במכון קיים מרכז לקידום הוראה הנעזר בתוצאות הסקר בתכנון סדנאות למרצים ובליווי מרצים בייעוצים אישיים, לצורך למידה ושיפור.
  4. חשוב לדעת! כדאי להשקיע מחשבה לא רק בדירוג המספרי בסקר, אלא גם בכתיבת הערות פתוחות. אנו קוראים כל הערה והערה שלכם.
  5. תוצאות הסקר מועברות באופן אישי למרצים וכל מרצה לומד מהדירוגים ומהשאלות הפתוחות על נושאים לשימור ונושאים בהם הוא עדיין צריך להשתפר. כמו- כן תוצאות הסקר מועברות להנהלת המכון, לדקאנים ולראשי המחלקות ומתקיימות שיחות עם המרצים לבחינת הנקודות לשיפור.
  6. בכל שנה מתקיים במכון טקס "מרצים מצטיינים" בו זוכים מרצים שהישגיהם בהוראה, במחקר וביצירה בולטים לטובה. תוצאות הסקר מהוות קריטריון מרכזי בבחירה.

סקר ההוראה הינו בידכם. ביכולתכם להשפיע על חווית הלימודים שלכם במכון.
אנא השתתפו ועזרו לנו לשפר את רמת ההוראה – עבורכם.


דעתכם חשובה לנו!

המשוב יהיה פתוח עד לתום הסמסטר.