חדשות והודעות

סקר הוראה לסמסטר א' לשנה"ל תשע"ח

 
סטודנטים יקרים הידעתם?
 
  • הסקר מתקיים מידי שנה במתכונת משולבת:
    באפשרותכם לענות על הסקר בעמדת המידע או באפליקציית HIT בטלפונים הסלולריים שלכם. כמו - כן משגיחות הסקר נכנסות לכיתות ומאפשרות לכם למלא את השאלון בזמן השיעור.
  • האנונימיות היא ערך מפתח בסקר זה. תשובותיכם נקראות, מנותחות ומעובדות בנפרד לחלוטין מפרטיכם.
  • המרכז לקידום הוראה הנעזר בתוצאות הסקר בתכנון סדנאות למרצים ובליווי מרצים בייעוצים אישיים.
  • אנא רשמו גם הערות פתוחות. אנחנו קוראים כל הערה והערה.
  • תוצאות הסקר מהוות קריטריון מרכזי בבחירת מרצים מצטיינים.
 
סקר ההוראה הינו בידכם. ביכולתכם להשפיע על חווית הלימודים שלכם במכון.
אנא השתתפו ועזרו לנו לשפר את רמת ההוראה – עבורכם.

 
דעתכם חשובה לנו!
 
המשוב יהיה פתוח עד לתום הסמסטר.