חדשות והודעות

פרופ' רשף טנא זכה בפרס רוטשילד במדעי הכימיה ובמדעי הפיזיקה