חדשות והודעות

הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים בפיזיקה על שם ד"ר קובי קראוס ז"ל (יולי 2018)