חדשות והודעות

טקס מצטייני נשיא ומצטייני דקאן

יום רביעי | כ"ז באדר ב׳ תשע״ו | 6.4.2016
שעה 15:00 | בניין 6 באודיטוריום