חדשות והודעות

מסלול קבלה חליפי לבחינה הפסיכומטרית אושר במועצה האקדמית

 
המועצה האקדמית של HIT , אשר התכנסה ב-19 בינואר 2016 לישיבתה הראשונה לשנה"ל תשע"ו, אישרה פה אחד את מסלול הקבלה החליפי לבחינה הפסיכומטרית .
 
במטרה לשמור על איכות הנרשמים ולאור העובדה כי עד כה היו כמה אוכלוסיות מועמדים ללימודי תואר ראשון אשר פטורים ממבחן פסיכומטרי: כגון, הנדסאים עם ממוצע בחינות חיצוניות של 80 ומעלה, בעלי ממוצע תעודת בגרות משוקלל של 102 ומעלה, מועמדים בני 30+ ובעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, הוצגו בפני חברי המועצה האקדמית חלופות שונות ורעיונות שהועלו ונדונו במכון, ובהתאם לכך הוחלט, כאמור, לאמץ את מסלול הקבלה החליפי.
 
   
 
כמו כן, אישרו חברי המועצה בישיבה, פה אחד את המסמך האסטרטגי מוסדי לחומש 2016-2021 . המסמך הוכן ע"י וועדת היגוי ייעודית בראשותו של נשיא המכון, והוא נגזר מהתכנית האסטרטגית של המכון לשנים 2025-2015.
 
המסמך האסטרטגי מציג, בין היתר, נושאי ליבה כגון גודל המוסד, פיתוח תכניות לימוד אקדמיות בתחומים חדשים, קשרי אקדמיה-תעשייה-חברה, שילוב מגזרים ספציפיים בהשכלה הגבוהה, מתן מענה לפריפריה, קידום נשים באקדמיה, מעורבות בקהילה, בינלאומיות בהוראה ובמחקר, השכלה גבוהה מקוונת, פעילות מו"פ ועידוד המחקר במוסד, פיתוח תשתיות פיסיות ועוד. יצוין כי המכון פועל זה מכבר באינטנסיביות רבה לקידום כל אחד מהנושאים הללו במטרה להוביל להמשך שגשוג, התפתחות וצמיחה אקדמיים.
 
התכנית האסטרטגית לחומש של HIT משקפת הבנה אקדמית מעמיקה של הנעשה בארץ ובעולם. היא מבוססת, בין היתר, על ניהול אחראי עם אופק אקדמי, על ניתוח גורמי סיכון בד בבד עם נטילת סיכונים מחושבים ועל קיום מנגנוני בקרה המותאמים ליכולותיו הכלכליות של המכון, לצד ניהול דינאמי וגמיש המאפשר להגיע להישגים מהירים.