חדשות והודעות

תקופת ההגשות של הפקולטה לעיצוב בעיצומה