חדשות והודעות

הנחיות פיקוד העורף להיערכות למצבי חירום

 

היערכות למצבי חירום

Emergency preparedness

الاستعداد لحالات الطوارئ

ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE

 

הסברים נוספים ניתן למצוא באתר פיקוד העורף.

 

 

HE

תושב/ת יקר/ה,
סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש בכל עת ובלי הודעה מוקדמת. מניסיון אירועי העבר, בארץ ובעולם, למדנו שאנשים שהתכוננו ידעו להתמודד עם מצבי חירום בצורה טובה יותר ובכך הצילו את עצמם ואת בני משפחתם.
באגרת זו, נפרט את הנחיות ההתגוננות למצבי החירום השונים ומה ניתן לעשות כבר היום, כדי להיערך טוב יותר.

 

EN

Dear Resident,
Hazards and emergencies may occur at any time and without notice. Experience from past events, in Israel and abroad, has taught us that people who prepared ahead of time knew how to cope with emergency situations better, thus saving themselves and their families.
In this pamphlet we shall elaborate on the protection guidelines for various emergency situations and what you can do today to be better prepared.

 

AR

أيها المواطن/ ة العزيز/ ة,
أخطار وحالات طوارئ قد تحدث في أي لحظة وبدون أي إنذار مسبق. من خبرتنا نتيجة لأحداث الماضي, في البلاد والعالم, تعلمنا أن الأشخاص الذين استعدوا عرفوا كيفية التعامل مع حالات الطوارئ على أفضل وجه وبذلك أنقذواأنفسهموأفراد عائلتهم.
في هذا الكراسة, سنفصل إرشادات الاحتماء في حالات الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم, من اجل الاستعداد بشكل أفضل منذ الآن.

 

RU

Уважаемые граждане,
опасности и чрезвычайные ситуации могут произойти в любое время и без предупреждения заранее. По опыту предыдущих происшествий в Израиле и за рубежом, мы убедились, что заранее подготовленные граждане лучше действовали во время чрезвычайных ситуациях. Таким образом, они спасли жизнь себе и своим близким.

Настоящая брошюра содержит руководство о правилах поведения при различных чрезвычайных ситуациях и информацию о том, что можно сделать уже сегодня для достижения более качественной подготовки.

 

FR

Cher(e) citoyen(ne),
Dangers et situations d’urgence peuvent survenir à tout moment et sans annonce préalable. L’expérience acquise d’événements du passé, en Israël et dans le monde, nous enseigne que les personnes bien préparées ont mieux réussi à surmonter des situations d’urgence et ont ainsi réussi à protéger leur vie et celle des membres de leur famille.
Cette fiche détaille les instructions relatives à la protection des personnes dans différentes situations d’urgence et ce qu’il est possible de faire dès aujourd’hui pour être mieux préparé.