חדשות והודעות

HIT מצטרף לפלטפורמה הייעודית הבינלאומית edX.org


 הצעה לבניית קורס אונליין (MOOC) מטעם HIT שהוגשה לתמיכת המועצה להשכלה גבוהה ו"ישראל הדיגיטלית", זכתה ונבחרה לעלות לפלטפורמה הייעודית הבינלאומית edX.org.
 


ההצעה אשר הוגשה על-ידי ד"ר רונן המר מהפקולטה לטכנולוגיות למידה וד"ר מיכל גורדון מהמחלקה למדעי המחשב (בפקולטה למדעים) ב-HIT זכתה גם לסיוע במימון בסך 400,000 ₪. את הקורס ילמדו ד"ר מיכל גורדון ופרופסור דוד הראל ממכון ויצמן למדע (פרופ' הראל הינו זוכה פרס ישראל למדעי המחשב, 2004)

תהליך השיפוט של ההצעות כלל מספר שלבים, במהלכן כל אחד מהשופטים דירג את ההצעות בתחומו בהתאם לקריטריונים שנקבעו ופורטו בקול הקורא.

בין נימוקיהם לזכייה ציינו חברי ועדת השיפוט את התרשמותם מההצעה ומאיכות המרצים - ממעמדם המחקרי והאקדמי בתחום ומרמת ההוראה שלהם. חברי הועדה סברו כי למרות שמדובר בקורס מתקדם, לאור פרופיל המרצים, הקורס יהיה אטרקטיבי לקהלים בינלאומיים, מה עוד שמדובר בתחום שפותח בישראל ומהווה אחד מיתרונותיה היחסיים.