חדשות והודעות

ספר חדש של ד"ר יעל אילת ון-אסן עוסק במוזיאונים

 
ד"ר יעל אילת ון-אסן , מרצה בכירה בפקולטה לעיצוב , אוצרת הגלריה המחקרית של התואר השני , חוקרת ואוצרת המתמחה בתרבות הדיגיטלית, ובתחומי ההשקה שבין אמנות, עיצוב מדע וטכנולוגיה, בודקת בספרה "לחשוב מוזיאונים מחדש" (הוצאת קו-אדום בעריכת גיורא רוזן, הקיבוץ המאוחד), את השינויים שעוברים מוזיאונים ומציעה לראות ברבים מהם ביטוי לתמורות פרדיגמיות שמקורן בטכנולוגיות החדשות ולבדוק כיצד הן משפיעות על מושג המוזיאון.
 
 
ד"ר ון-אסן בודקת את הנושא דרך מושגי יסוד מרכזיים למושג המוזיאון: המרחב המוזיאלי ויחסי מרחב-זמן חדשים, הייצוג, האובייקט, האוסף והארכיון, הנרטיב, הראיה והמבט, והחוויה, הגוף והנוכחות. את השתנותם של מושגים אלה בהקשריהם המוזיאליים היא בוחנת ביחס למושג ההיברידיות שהוא מושג מרכזי בשיח התיאורטי הקשור לתרבות הדיגיטלית. הספר ממשיך את עבודת הדוקטורט שלה ומביא בפני הקורא את מסקנותיה מהמחקר אותו ערכה.
 
"תחום המוזיאונים מרתק", אומרת יעל. "אני עצמי אוהבת מאוד ללכת למוזיאונים . המוזיאונים הציבוריים הראשונים הוקמו על בסיס תפיסות עולם שהתגבשו במאות ה-18 וה-19 ושהפכו בחלקן הגדול לבלתי רלוונטיות כיום. התרבות הדיגיטלית שינתה באופן מהותי רבים ממושגי היסוד שלנו ובמחקר שלי אני שואלת איך השינויים התרבותיים שבאו בעקבות הטכנולוגיות החדשות משפיעים על המוזיאון.
 
 
הספר מתמקד בצד התיאורטי ובודק כיצד יוכלו המוזיאונים בעתיד לשמר את ערכם התרבותי.
 
"המוזיאון מצליח כמוסד תרבותי לשמר הברידיות בין המסורות הקודמות לתפיסות שהתגבשו כתוצאה מהכניסה של הטכנולוגיות החדשות לחיינו. המוזיאונים משתנים בהתאם לשינויי התקופה" אומרת "דר ון-אסן. "הספר מנסה לתת כלים תיאורטיים כיצד ניתן לחשוב על המוזיאונים מתוך מודעות להשפעות השונות של העולם הדיגיטלי.
 
לדבריה המרחב המוזיאלי השתנה לחלוטין לא רק בגלל הארכיטקטורה אלא בגלל הפיכתו של החלל הוירטואלי לחלק בלתי נפרד מהמרחב הווירטואלי. "מוזיאונים כיום מנכסים לעצמם פרקטיקות שבאות מעולמות אחרים, הם פועלים בתוך מרחבים פוליטיים ולכן בחינה ביקורתית שלהם חייבת להעשות בהקשרים מערכתיים", היא מסכמת.