חדשות והודעות

HIT זכה בקול הקורא לפיתוח אסטרטגיה ותשתיות לקידום הבינלאומיות

 

המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית. המוטיבציה העיקרית של מל"ג/ות"ת הינה העלאת הרמה האקדמית והתחרותיות של האקדמיה הישראלית. עם זאת, אין ספק, כי למהלך כזה יכולה להיות גם תרומה נוספת למוסדות להשכלה גבוהה, כגון יצירת וחיזוק המוניטין הבינלאומי ואפשרות לשימור תחומי ידע ייחודיים.

 


לאחרונה ניגש המכון לקול הקורא לפיתוח אסטרטגיה ותשתיות לקידום הבינלאומיות - התנעה וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות ובימים אלה התקבלה תשובה משמחת כי המכון זכה במענק הנכסף. מטרת המענק הינה התנעה וחיזוק הפעילות הבינלאומית ב-HIT, תוך חיזוק התשתית המוסדית בהיבט הבינלאומי, הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים והגדלת שתופי פעולה בילטרליים מול מוסדות בחו"ל.


המכון מודה בראש ובראשונה לד"ר גיא יוסקוביץ, סגן ראש רשות המו"פ וקשרי החוץ, שהיה אמון על כל מלאכת הכתיבה וההגשה, ולחברי הועדה המכונית לבינלאומיות על תרומתם להצלחת יוזמה חשובה זו.