חדשות והודעות

זכייה במענק של 1.2 מיליון ש"ח לשני חוקרים מהפקולטה לניהול טכנולוגיה