חדשות והודעות

פרסים ליוסי למל, מרצה מהפקולטה לעיצוב, בתחרות בניו-יורק