חדשות והודעות

מבצע "צוק איתן"

מבצע "צוק איתן" נמשך כבר מספר ימים ואיננו יודעים מתי יסתיים. בימים אלה, בהם אנו מקיימים לימודים סדירים של סמסטר קיץ ובחינות של סמסטר ב' חשוב מאוד להישמע להוראות בנוגע להתנהגות בעת אזעקה. רשימת המרחבים המוגנים במכון פורסמה וחשוב שכל באי המכון ידעו היכן המרחב המוגן הקרוב ביותר למקום הימצאם.
 
 
 
 
רשימת מקלטים/מרחבים מוגנים עפ"י מספרי בניינים
 
 
בנין 1
חדרי מדרגות צד מזרח ומערב,
לא על יד החלונות
 
 בנין 2
חדרי מדרגות בנין 0 צד מזרח ומערב,
לא על יד החלונות
 
בנין 3
קומה 0, מרכז מחשבים
מסדרונות קומה 4 וקומה 3
 
מזח סדנא 4
בנין 3, קומה 0 מרכז מחשבים
 
בנין 5
קומה 0, חדר 001
קומה 0, ע"י משרדי המכינה
מקלט מתחת למדרגות צד מערבי
קומת קרקע צד מזרחי
מכון צילום, מרתף
קומה 4, חדר 401
קומה 3, ספרייה מקלט במתחם הספרייה
חדרי מדרגות צד מזרחי ומערבי

בנין 6
קומה 0, מסדרון חדרי מרצים, כניסה דרך המדרגות מימין לאודיטוריום
קומה 0, מקלט מערבי
קומה 4, יציאת חרום מהאודיטוריום
 
בנין 7
קומה 0, חדר ריתוך ופלסטיקה
קומה 0, חדר 012
קומה 4, חדר 400
חדר מדרגות מערבי (מדרגות חירום)
 
בנין 8
קומה 0, חדר 011 (לימוד עצמי כתת מחשבים)
קומה 4, חדר 411 (מעבדת פיזיקה 4)
קומה 3, חדר 311 (מעבדת אקוסטיקה)
חדר מדרגות מערבי (מדרגות חירום)