חדשות והודעות

נחתם מזכר הבנות עם ארגון הסגל האקדמי הבכיר ב-HIT

לקראת חתימה על הסכם קיבוצי חדש
 
היום 21.2.2017  נערך טקס חתימה על מזכר הבנות בין המכון לארגון הסגל האקדמי הבכיר במכון.
מזכר ההבנות מעגן את ההסכמות שהושגו במסגרת משא ומתן בין הנהלת המכון לבין ארגון הסגל האקדמי הבכיר ועל בסיסן נערכה טיוטה של הסכם קיבוצי חדש בין הצדדים.
 
 
ההסכמות הן פירות עבודה של משא ומתן שארך למעלה משנתיים, בין הנהלת המכון בראשות הנשיא פרופ' אדוארד יעקובוב, לבין ארגון הסגל האקדמי הבכיר בראשות ד"ר ויקטור פרוסטיג.

ההבנות, שנשענות על הסכם הגג של הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, מעגנות ומסדירות את תנאי העסקתם של חברי הסגל האקדמי הבכיר במכון וכן משפרות כמה מתנאי ההעסקה שנהגו עד לחתימה, וביניהם בנושא קרן קשרי מדע, הפחתת שעות הוראה בגין מחקר, השתלמויות ועוד.
 
 

נשיא המכון ציין בדבריו כי הוא רואה בסגל האקדמי הבכיר את עמוד התווך של המכון שיש לפתחו ולטפחו: "ההבנות אשר הושגו ונחתמו היום הן פועל יוצא של מדיניות המכון בנושא קידום הסגל וטיפוח האקדמי הבכיר, כל זאת בשילוב ידיים עם ארגון הסגל".

לאחר שטיוטת ההסכם הקיבוצי אושרה בהנהלת המכון, בוועד המנהל וכן באסיפה הכללית של הסגל האקדמי תוגש טיוטת ההסכם לאישור המל"ג ומשרד האוצר.