חדשות והודעות

אורית דסקל, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה תואר שני | מצטיינת נשיא