חדשות ואירועים

הרחבת שיתופי הפעולה של HIT בבריטניה והתנעת פעילות CARE-UK

 
 
הביקור עסק בעיקר בהרחבת בסיס הפעילות בבריטניה של מרכז המו"פ הבינלאומי CARE, מיסודן של HIT ומכבי שירותי בריאות. מרכז ייחודי זה עוסק בגיבוש, בניה ועיצוב של פתרונות טכנולוגיים ועיצוביים לאתגרים בפניהם ניצבת אוכלוסיית הגיל השלישי והמטפלים בה.
 
-ד"ר ברכאן וד"ר לוי, ראש המו"פ הבינלאומי במכבי שירותי בריאות, במסגרתWorkshopבאוניברסיטתWarwick
 
בסיס הפעילות של CARE בבריטניה – CARE-UK – מובל ע"י אוניברסיטת Warwick, אליה הצטרפו חוקרים מאוניברסיטאות נוספות: Coventry, Kent, Oxford-Brooks ו- UCL. במהלך הפגישות והסדנאות סוכם כי תוגשנה שתי הצעות מחקר במסגרת CARE-UK: האחת לקרן מחקר לאומית בריטית, והשניה - במסגרת Horizon-2020, בשיתוף מוסדות אירופאיים נוספים.
 
כמו כן, בפגישה שנערכה באוניברסיטת Coventry עם מרכז החדשנות של ה- NHS (רשות הבריאות הלאומית של בריטניה) סוכם כי תוקמנה קבוצות עבודה משותפות לניסוח והגדרת שיתוף הפעולה במספר פרויקטים של CARE בבריטניה.
 
ד"ר ברכאן, ראש הרשות למו"פ וקשרי חוץ ב-HITופרופ' ג'יימס, מאוניברסיטתWarwick, מרכז הפעילות שלCARE-UK בבריטניה
 
פעילות זו מהווה המשך ישיר לפעילויות רבות אחרות של המכון בזירה הבינלאומית, הרואה חשיבות עצומה לכך, בייחוד בעת הזו, ובכללן שיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים במסגרות שונות (קרנות מחקר בינלאומיות, ERASMUS+, שיתופי פעולה עם תעשיות, תערוכות ועוד).