חדשות והודעות

הנהלת משרד התיירות קיימה סיור היכרות ב HIT


פיתוח תכניות לימוד ייעודיות בבית הספר ללימודי תעודה ובבית הספר ללימודים רב תחומיים היו בין הנושאים שהועלו בסיור היכרות שקיימה הנהלת משרד התיירות ב HIT.

 

הנהלת משרד התיירות קיימה סיור היכרות ב HIT

צילום: דורון מסרנו


הביקור הניב שורת רעיונות לשיתוף פעולה בין ההנהלה המקצועית של המשרד לבין הנהלת המכון והמחלקות השונות בו וכן נבחנו אפשרויות להשתלבות המכון בתכניות החדשנות של המשרד.


את המשלחת קבלו נשיא המכון, פרופ' אדוארד יעקובוב, מנכ"ל המכון, שמואל גולדברג ומתאמת קשרי חוץ בלשכת הנשיא, טוני לוי. 


פרופ' יעקובוב סקר בפני האורחים את התפתחות המכון וציין את גמישות המחלקות השונות, שמאפשרת פיתוח ממשקים וטכנולוגיות על-פי צרכים עכשוויים של משרד התיירות.


מטעם משרד התיירות השתתפו במפגש קובי ברדה - המשנה למנכ"ל המשרד, קרן גולדמן – מנהלת אגף פיתוח והכשרה מקצועית, נירה פישר – מנהלת הקשרים הבינלאומיים במשרד ודן הראתי – מרכז חינוך לתיירות ותעסוקה.


מנכ"ל המשרד, קובי ברדה אמר, כי המשרד צמא לפיתוחים ולחדשנות שיקדמו את התיירות ויתאימו אותה לעולם הדיגיטלי.


לאחר מפגש הפתיחה וסיור במספר מעבדות במכון, סוכם על פיתוח מנגנון לבדיקת ערוצי שיתוף פעולה בין המכון למשרד התיירות.
 

פורסם: 07/07/2022