חדשות והודעות

הנפקת כרטיסי סטודנט

 
 
סטודנטים יקרים,
 
1.  *סטודנט שאינו חבר אגודה ומעוניין להוציא תעודת סטודנט יוכל לעשות זאת בתאריכים הבאים
      בבניין 1 ,קומה 2 חדר  200:
 
 
תאריך 
שעות
29/11/2017 13:00-17:00
30/11/2017  13:00-17:00
01/12/2017  9:30-11:30
03/12/2017  13:00-17:00
04/12/2017  13:00-17:00
05/12/2017  13:00-17:00

 
* לאחר התאריכים הנ"ל  ניתן יהיה להוציא תעודת סטודנט במוקד השירות של המינהל האקדמי בבניין 5 קומה 2.
 
* יש להביא תעודת מזהה
 
2. סטודנט שאינו חבר אגודה ושהונפקה עבורו בשנה שעברה תעודת סטודנט מהמכון, יגיע למוקד השירות של המינהל האקדמי, בבניין 5 קומה 2, על מנת לתקף את התעודה באמצעות מדבקה.
 
 
בברכה,
המזכירות האקדמית