חדשות והודעות

24h Education Hackathon- Israel 12-13/6