חדשות והודעות

טקס פרידה מחבר הועד המנהל הפורש מר גדעון גבאי

 
פרופ' אדוארד יעקובוב, נשיא המכון וחברי הוועד המנהל קיימו השבוע טקס פרידה ממר גדעון גבאי, סמנכ"ל תפעול ומינהלה בעיריית חולון, אשר כיהן במשך 9 שנים חבר בוועד המנהל של המכון, לרגל פרישתו לגימלאות.
 
פרופ. יעקובוב נשיא HIT, מר גדעון גבאי חבר הועד המנהל, ומר צבי טרופ יור הועד המנהל
בתמונה משמאל לימין: פרופ' אדוארד יעקובוב נשיא HIT, מר גדעון גבאי חבר הועד המנהל, ומר צבי טרופ יו"ר הועד המנהל
 
בדברי ברכתו אמר פרופסור יעקובוב כי גדעון גבאי תרם תרומה חשובה ומשמעותית למכון כחבר בוועד, בעיקר בארבע השנים האחרונות. "אישיותו המיוחדת כמו גם יושרו הבלתי מתפשר, תרמו לאווירה החיובית והמועילה בישיבות הוועד המנהל. הידע המקצועי וניסיונו רב השנים סייעו למכון בהובלת תהליכי הבראה, בקידום פרויקט המעונות ובהתנהלות נכונה ויעילה מול הרגולציה. גדעון גבאי ייזכר תמיד כמי שהנהיג תרבות ארגונית תקינה וחיובית וכמי שהפגין תמיד רמת איכפתיות אישית שהיוותה דוגמה ומופת להתנהלות הוועד המנהל והמכון כולו".