חדשות והודעות

תחרות "החנוכייה ההנדסית של מחר"

 

HIT מכון טכנולוגי חולון בשיתוף משרד החוץ, מוסדות אקדמיים וארגונים חברתיים מזמינים אתכם  - סטודנטים, בוגרים, תלמידים וחברי סגל אקדמי ומינהלי, להשתתף בתחרות בינלאומית נושאת פרסים בנושא: "החנוכייה ההנדסית של המחר".

 

תחרות החנוכיה ההנדסית של המחר

 

מנהג הדלקת הנרות בחנוכה אינו רק מצווה הלכתית, אלא גם סמל לנצחון הרוח על הכח באמצעות משאבים מועטים. 


גם באמצעים מוגבלים הצליחה החנוכייה לדלוק שמונה ימים ולהפיץ אור גדול המסמל תקווה. 

 

ברוח זו ולקראת חג החנוכה, אנו מזמינים אתכם להנדס מחדש את החנוכייה ולהציע את החנוכיות ההנדסיות שלכם, לדוגמה: חנוכיות משולבות רובוטיקה, הדפסה בתלת ממד, אלקטרוניקה, כימיה, פיזיקה, מכונות, תוכנה, חנוכיות אקולוגיות מתכלות וחנוכיות המבטאות הרכב חומרים ייחוד ועוד.

 

כל החנוכיות שיוגשו לתחרות יוצגו באתר התחרות. החנוכיות שיעלו לגמר יבחנו על ידי וועדת שיפוט מקצועית אשר תבחר את החנוכיות הזוכות.

 

כלל החנוכיות, שיוגשו לתחרות, יודלקו בערב 16-17.12.2020 ברחבי העולם, על-ידי המפתחים ובני משפחותיהם.


הדלקת נר שמיני תהייה בנוכחות הזוכים ושגריר ישראל בצפון מקדוניה, מנהל מחלקת הבלקן במשרד החוץ, שרים, דיפלומטים ואח"מים.


התחרות הינה תחרות בינלאומית הנערכת ביוזמת משרד החוץ ומש"ב, העמותה ל "מורשת קהילת ביטולה מונסטיר", ארגון "אקטה נון וורבה" והארגון לשיפור פני העיר בעיר ביטולה בצפון מקדוניה - כהמשך לפרויקט בו שותף HIT.

 

פרסים:
*פרס 1# :פרס כספי בגובה  10,000ש"ח.
פרס 2# :פרסי כספי בגובה 3,000 ש"ח.
פרס 3# :פרס כספי בגובה 2,000  ש"ח.

 

פרס 1# בגובה 5000 ש"ח +  החנוכיה הזוכה והמפתח\ת שלה יוטסו לטקס במקדוניה להדלקה המרגשת בנוכחות מנהל מחלקת הבלקן במשרד החוץ, שרים, דיפלומטים ואח"מים שיוזמנו להדליק את הנרות בחנוכיות.
*במידה ולא תתאפשר טיסה – הפרס יעלה ל-10,000 ש"ח.

 

לוח זמנים:
02.12.20 : תאריך אחרון להרשמה והגשת קונספט + וידיאו להמחשת הפרויקט
02.12.20 : וועדת מיון ראשונית ומשלוח תשובות לעולים לגמר
10.12.20 : גמר תחרות – הצגת החנוכיות והרעיונות ההנדסיים מאחוריהם, שיפוט והודעה לזוכים

מצורף קול קורא ובו לוחות הזמנים.


קישור להגשת פרויקט:
https://join.jce.ac.il/menorah-of-the-future/


לכל שאלה ועניין בנושא יש לפנות:
לגב' טוני לוי - קשרי חוץ, לשכת הנשיא 
tonyl@hit.ac.il