חדשות והודעות

פרויקט "גן אקולוגי" משותף לסטודנטים מהפקולטות להנדסה ולעיצוב

 
פרויקט "גן אקולוגי" הוא פרויקט מעורבות חברתית של סטודנטים מהפקולטה להנדסה ומהפקולטה לעיצוב ב-HIT. הפרויקט שתוכנן ונבנה בהתאם לרצונות הקהילה וצרכיה, כלל פיתוח והקמה של מתקני הפעלה המשלבים עקרונות מדעיים לחסכון והתייעלות אנרגטית בבית הספר היסודי "רביבים" בחולון.
 
 
המנחים האקדמאים: ד"ר חן פרימן (הפקולטה להנדסה) ויאשה רוזוב (הפקולטה לעיצוב), רכז הפרויקט עידן חלבי, סטודנט שנה ג' בפקולטה להנדסה במכון .
 
תוצרי הפרויקט כוללים: מתקן סולארי המורכב מפאנל המפעיל בלחיצה צרכני אנרגיה שונים (מנוע, נורת ליבון וזמזם), מנהרת רוח – המפעילה לוח פיקוד ומשחק טריוויה בנושאי אנרגיה וטרמפולינה הממירה אנרגיה קינטית לאנרגיה חשמלית, נמסרו לבית הספר וישמשו אותם להוראת המדעים האנרגיות החלופיות גם בשנים הבאות.
 

ד"ר מאיר ארבל, דקאן הסטודנטים, בשמת שלום-טוצ'ין, מנהלת מדור רווחת הסטודנט, וסטודנטים מהפקולטות להנדסה ולעיצוב מהמכון
 
תקציר הפרויקט יוצג ב"וועידה השנתית למדע וסביבה" שתתקיים ב-21-23/6/2016 באוניברסיטת תל אביב, תחת הכותרת "הנגשת הידע העוסק ב"אנרגיות חלופיות" ככלי לשמירה על הסביבה".
 
הפרויקט הוא הוכחה נוספת לקשר האמיץ והפורה הקיים בין המכון הטכנולוגי לבין עיריית חולון כפי שהותווה בתוכנית האסטרטגית של המכון, על פיה הוא ימוצב בסביבתו האורבנית תוך הידוק שיתוף הפעולה עם הגורמים המוניציפליים של העיר.