חדשות והודעות

זכיה נוספת במענק מחקר בתחום פיזיקה מתמטית