חדשות והודעות

נשיא המכון בפגישת עדכון שנתית לסגל האקדמי והסגל המנהלי

    
ביום שני 26.10.2015 התקיים מפגש העדכון השנתי של נשיא המכון פרופ' אדוארד יעקובוב. למפגש הוזמנו חברי הסגל האקדמי והמנהלי במכון.

הנשיא עדכן על כלל הפעילות שנעשתה במכון בשנה"ל החולפת וכן הציג הנשיא בפני המשתתפים את תוכנית העבודה לשנה"ל תשע"ו ואת עקרונות תוכנית החומש לשנים 2016-2020.
  
נשיא המכון מציג את המרכז לחדשנות המוקם בקומת הכניסה בבניין 8.
נשיא המכון מציג את המרכז לחדשנות המוקם בקומת הכניסה בבניין 8.

הנשיא התייחס למספר הסטודנטים במכון וציין עלייה משמעותית במספר הסטודנטים החדשים ובקליטת אנשי סגל אקדמי בעלי הישגים גבוהים. כן התייחס הנשיא לכנסים וימי עיון אשר התקיימו במכון, לגידול במספר הזכיות במענקי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות לאומיות ובין-לאומיות, לתערוכות בפקולטה לעיצוב לרבות תערוכת הבוגרים, אשר במסגרתה הוצגו 180 עבודות.
 
בדבריו התייחס נשיא המכון גם לביקורים ושיתופי פעולה עם תעשייה ואקדמיה ולהקמתו של פורום תעשיה-אקדמיה-עירייה. הנשיא סקר את העבודה הרבה, אשר נעשית במכון בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה  לפריפרייה סוציואקונומית וגיאוגרפית, לרבות מלגות מסוגים שונים, לאג'נדה החברתית של המכון בתוכניות לימודים לאוכלוסיות מיוחדות בהן דרוזים, צ'רקסים, ערבים, עולים חדשים מצרפת, בלגיה, אוקראינה, רוסיה, פרויקטים ליוצאי אתיופיה ועוד.
 
70 מקומות חניה נוספים. נשיא המכון מציג מגוון פעולות שנעשו במסגרת ההיערכות לשנה"ל תשע"ו.
70 מקומות חניה נוספים. נשיא המכון מציג מגוון פעולות שנעשו במסגרת ההיערכות לשנה"ל תשע"ו.

הנשיא ציין בדבריו את פיתוח התשתיות הפיזי שנערך במסגרת ההיערכות לשנה"ל תשע"ו, לרבות הקמת מרכז חדשנות ומעבדות לרובוטיקה, VLSI, מעבדות משובצות מחשב, עיבוד קול ותמונה (בבנין 8), גלריה ויטרינה "עיצוב מדע טכנולוגיה" (בבנין 6), סמי קמפוס לחרדים (בבנין 1), מעבדת סייבר (בבניין 1)  וכן להוספה של כ- 70 מקומות חניה ועוד.
 
הנשיא הגדיר תוכנית חומש לשנים 2016-2020 ויעדים מרכזיים לשנה"ל תשע"ו, לרבות תוכניות חדשות, פיתוח פיזי של הקמפוס, פרויקט הקמת מעונות, הידוק הקשרים עם התעשייה והאקדמיה ועוד.
 
המפגש נערך באווירה פתוחה ובסופה הוזמנו אנשי הסגל לשאול שאלות ולהציע הצעות ורעיונות להמשך פיתוחו וקידומו של המכון ולרווחת הסטודנטים.