חדשות והודעות

דבר הרקטור


להלן הודעתו של פרופ' שאול בר-לב, רקטור המכון:


HIT מכון טכנולוגי חולון דוגל בערכים של חירות, שוויון ודמוקרטיה.

מתוך תפיסה זו, מכבד המכון את כל קשת הדעות הקיימת בקמפוס, ויאפשר לסטודנטים ומרצים כאחד החשים צורך להביע עמדתם בכל ביטוי ואופן, להיעדר משיעורים.

השלמות לשיעורים בשל היעדרות, תתבצענה באחריות ובאמצעות הפקולטות.

לוגו HIT