חדשות והודעות

קוסובו מעוניינת בידע האקדמי והמקצועי שיש ל-HIT להציע


הרשות למחקר, חדשנות ובינלאומיות אירחה משלחת של מינהל השלטון המקומי בקוסובו, בראשות השר למינהל השלטון המקומי, מר אלברט קראסניצ'י, שגרירת קוסובו בישראל, הגב' אינס דמירי ושגרירת ישראל בקוסובו, הגב' תמר זיו, וכן שני יועצי השר מר פידאן קלז'ה ומר ונטון מוליגי, מטעם המשרד לשיתוף פעולה אזורי בישראל ליוותה את המשלחת גב' ליאור הרמן, יועצת למנכ"ל המשרד.

גב' זיו, שגרירת ישראל בקוסובו, מר גולדברג, מנכל HIT, מר קראסניצ'י, השר למינהל השלטון המקומי במששלת קוסובו, גב' דמירי, שגרירת קוסובו בישראל

מימין לשמאל: גב' תמר זיו, שגרירת ישראל בקוסובו, מר שמואל גולדברג, מנכ"ל HIT, מר אלברט קראסניצ'י, השר למינהל השלטון המקומי במששלת קוסובו, גב' אינס דמירי, שגרירת קוסובו בישראל


השר למינהל השלטון המקומי אמר כי תקופת הקורונה הראתה לכולנו עד כמה לטכולוגיה יש חשיבות הן בלימוד מרחוק והן בתחומי התעסוקה השונים וכי מדינתו שואפת לפתח ולהעמיק את קשריה בתחומי הטכנולוגיה והחינוך ולהרחיבם גם לתחומי הממשל והמינהל.


שגרירת קוסובו בישראל הגב' אינס דמירי בחרה ב-HIT כמקום ביקורה הרשמי עם כניסתה לתפקיד לפני כשנתיים והביעה כבר אז את רצון מדינתה בהעמקת הקשרים עם ישראל לרבות בתחום ההשכלה הגבוהה אשר לדבריה נמצא בראש סדר העדיפויות של מדינתה. ברצונם להיעזר בידע האקדמי והמקצועי יש למכון הטכנולוגי להציע.


מטרת הפגישה הייתה להכיר את הפעילות האקדמית והמחקרית המתבצעת במכון ולבחון באילו מישורים ניתן לשתף פעולה עם ממשלת קוסובו.

מר גולדברג, מנכל HIT, ומר קראסניצ'י השר למינהל השלטון המקומי במששלת קוסובו

מימין לשמאל: מר שמואל גולדברג, מנכ"ל HIT ומר אלברט קראסניצ'י, השר למינהל השלטון המקומי במששלת קוסובו


את פני המשלחת קיבלו גב' מלה ברסלבסקי מנהלת הרשות למחקר, חדשנות ובינלאומיות מנכ"ל המכון מר שמואל גולדברג, דקאנית הפקולטה לטכנולוגיות למידה פרופ' גילה קורץ, מר אורן בן אהרון סגן דיקאנית הפקולטה, ד"ר אלעד שגב מבית הספר ללימודים רב תחומיים, וגב' טוני לוי, אחראית קשרי חוץ בלשכת נשיא.פורסם: 14/09/2022