חדשות והודעות

פרופ' קורץ וד"ר כהן וקס בכנס Shaping the future