חדשות והודעות

פז רוזנברג, תואר שני M.Sc ניהול טכנולוגיה | מצטיין דקאן