חדשות והודעות

סטודנטים מהפקולטה לניהול טכנולוגיה בכנס הפסגה הדיגיטלית 2017