חדשות והודעות

מיסוד שיתוף פעולה בין הפקולטות השונות במכון לבין מוזיאון היהלומים