חדשות והודעות

מוני ברק, הפקולטה לניהול טכנולוגיה M.Sc. |  מצטיין נשיא