חדשות והודעות

ידידיה איש שלום, הפקולטה לעיצוב מצטיין דקאן